ارتقای دانش و فناوری روز و پرداخت به بازارهای فراملی از مهم‌ترین دغدغه‌های صنعت لوازم خانگی ایران به شمار می‌روند. صنعت لوازم خانگی در ایران از بازاری 80 میلیون نفری برخوردار و در همین حال واردات هم با موانع بی‌شماری روبه‌رو شده است. این شرایط فرصتی جذاب در اختیار شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی قرار داده تا تمرکز خود را بر بازار داخلی معطوف کنند. تلاش برای حفظ بازارهای داخلی به معنای حرکت در مسیر منافع کوتاه‌مدت است. این در حالیست که بازار لوازم خانگی بسیار گسترده‌تر از بازار 80 میلیون نفری است. در چنین شرایطی دستیابی به منافع کوتاه‌مدت نسبت به منافع بلندمدت در اولویت قرار گرفته است. به عبارت ساده‌تر، حفظ بازارهای داخلی بیشتر از بازارهای فراملی دغدغه امروز صنعت لوازم خانگی ایران است.

صنعت لوازم خانگی ایران برای توسعه حضور خود در بازارهای جهانی باید به دانش و فناوری روز مسلط شود، اما این دستاورد تاکنون حاصل نشده است و در حال حاضر کسانی توانسته‌اند در این صنعت موفق عمل کنند که از شم اقتصادی خود استفاده درستی کرده‌اند.  دقت کنید که صنایع خودروسازی از توانایی فنی بالاتری برخوردارند و اکنون در این جایگاه قراردارند. باید مراقب این موضوع باشیم.

متاسفانه برخی از تولیدکنندگان فعال در صنعت لوازم خانگی بیشتر مونتاژکار هستند بدون اینکه در مسیر تولید و طراحی فارغ از قطعات وارداتی دست به عمل و خلاقیت بزنند. البته این مساله شامل همه تولیدکنندگان نمی‌شود.

نکته مهم دیگری که در پایان باید به آن اشاره کنم این است که صنعت لوازم خانگی نیاز مبرمی دارد تا به موضوعاتی از قبیل طراحی و تولید واقعی بپردازد. در حالی که این روزها فارغ از این موضوعات تلاش خود را معطوف بر فروش کرده است.