نیاز روز صنعت لوازم خانگی چیست؟

نیاز روز صنعت لوازم خانگی چیست؟

ارتقای دانش و فناوری روز و پرداخت به بازارهای فراملی از مهم‌ترین دغدغه‌های صنعت لوازم خانگی ایران به شمار می‌روند. صنعت لوازم خانگی در ایران از بازاری 80 میلیون نفری برخوردار و در همین حال واردات هم با موانع بی‌شماری روبه‌رو شده است. این شرایط فرصتی جذاب در اختیار...