آیا در صادرات لوازم خانگی موفق بوده‌ایم؟

آیا در صادرات لوازم خانگی موفق بوده‌ایم؟

یکی از چالش‌هایی که صادرات لوازم خانگی به‌ویژه در سال‌های اخیر با آن مواجه بوده و بسیار بحث‌برانگیز شده، جلوگیری از واردات بوده است. اگر چه این دو حیطه در ظاهر از یکدیگر جدا هستند اما جلوگیری از واردات باعث شده است صادرات هم در عمل ضربه بخورد. دلایل این اتفاق را...