تامین منابع مالی؛ مهم‌ترین خواسته صنعتگران

تامین منابع مالی؛ مهم‌ترین خواسته صنعتگران

مهم‌ترین خواسته فعالان و صنعتگران حوزه لوازم خانگی، تامین منابع مالی از طریق سیستم بانکی کشور است. اما در هشت ماه گذشته دولت در این زمینه ضعیف عمل کرده است. از ابتدای سال 1401 تا به امروز، با توجه به به‌کارگیری سیاست‌های پولی انقباضی بانک‌ها، عملا سرمایه در گردش و...