جایگاه ایران در صنعت لوازم خانگی جهان

جایگاه ایران در صنعت لوازم خانگی جهان

صنعت لوازم خانگی ایران در سال‌های اخیر توانسته به یکه‌تاز بازار داخلی تبدیل شود. البته این امر به تبعیت از خروج شرکت‌های خارجی از ایران و البته قانون ممنوعیت واردات اتفاق افتاد. اما اینکه ایران توانسته نقش و جایگاه خود را در بازار جهانی هم به همین مقدار ارتقا دهد جای...