ضربه کاری سوءمدیریت

ضربه کاری سوءمدیریت

از جمله چالش‌هایی که تولیدکنندگان در این صنعت با آن مواجه هستند، نبود ثبات در بازار و بالا بودن قیمت‌های تمام شده و مشکل تهیه مواد اولیه است که به شدت روی تنوع محصولات، به‌روزآوری و استفاده از فناوری‌های نوین در محصولات تاثیر می‌گذارد. از سمت مصرف‌کننده نیز جدای از...